juli 26, 2016 0

HET 1e RAADGEVEND REFERENDUM 2016

By Redactie in Politiek
Eind maart 2016 ontvingen de burgers van het Openbaar Bestuur een stempas voor een raadgevend referendum betreffende “ de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne op 6 april 2016”.
De stempas is het enige dat het Openbaar Bestuur aan haar burgers heeft toegezonden.
Enige navraag leverde op dat de Tweede Kamer als wetgevende macht met meer dan 100 stemmen, zeg een ruime 2/3 meerderheid de Wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst heeft aangenomen. Eerder heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat burgers het Openbaar Bestuur verzoeken aan het nederlandse electoraat raad te vragen over een wet. In dit geval de Associatieovereenkomst. Het Openbaar Bestuur heeft dat besluit genomen en de vraagstelling aan de burgers voorgelegd.
1)   Het is opmerkelijk dat het Openbaar Bestuur wel een stempas toezendt maar geen enkele inhoudelijke informatie geeft aan de burgers daar waar de Tweede Kamer een wet heeft aangenomen en de “associatieovereenkomst”  zo’n 450 bladzijden omvat. Het Openbaar Bestuur doet dit ook niet bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar daar is een fundamenteel andere situatie aan de orde. Bij de Tweede Kamerverkiezingen worden particuliere verenigingen (doorgaans politieke partijen genaamd) de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Een faciliterende rol waar het Openbaar Bestuur uit oogpunt van een neutrale rol vanzelfsprekend geen politieke partijprogramma’s gaat verspreiden. Dat is de rol voor de particuliere verenigingen of bewegingen. Een referendum of het nu raadplegend of correctief is, wordt altijd georganiseerd op basis vaneen document, doorgaans een (ontwerp) wet van het Openbaar Bestuur. Als je een standpunt van de burgers wilt krijgen, moet dat document of een samenvatting daarvan aan de burgers voorgelegd worden. Informatie over het besluit van de Tweede Kamer is niet iets om over te laten aan particulieren met voorzieningen of particuliere verenigingen.
2)   Opvallend is dat er een raadgevend referendum plaatsvindt nadat de Tweede Kamer een besluit heeft genomen. Het ligt voor de hand dat je als Openbaar Bestuur raad vraagt voordat een besluit genomen wordt. Voor een dergelijk referendum hoeft van te voren geen enkele geldigheidsdrempel vastgesteld te worden. de Tweede Kamer en de regering kunnen duiden.Een referendum nadat een besluit genomen is, kan ook. Dan ligt het weer voor de hand dat het referendum een correctief karakter heeft. met een bijbehorende 50+ % van de opkomstvan de Tweede  Kamerverkiezing. Dat is duidelijk en laat je je burgers niet teveel strompelen.
3)    Het referendum heeft op 6 april 2016 plaatsgevonden. Opkomst 32%. Dat is 45% lager dan degemiddelde opkomst van de laatste 4 Tweede Kamerverkiezingen. Alleen deze vergelijking telt, want het is een wet uit de Tweede Kamer die aan de burgers wordt voorgelegd. Van die 32% is 22% tegen de Associatieovereenkomst en 10% voor. De van te voren opgestelde spelregel houdt in dat het referendum geldig is, het Openbaar Bestuur de gevraagde raad gekregen heeft en deze moet duiden.
4)    Hoe duidt het Openbaar Bestuur de huidige de uitslag? Met de vooruitschuifmethode “ of eriets binnen te halen valt”. Ontgoochelend voor de burgers.
5)    Kan het Openbaar Bestuur de uitslag ook anders duiden? Ja! De Tweede Kamer heeft eenwet aangenomen met een ruime meerderheid, zelfs een ruime 2/3 meerderheid. Zo’n 45% van de kiezers dat doorgaans voor de Tweede Kamerverkiezingen naar de stembus gaan, is niet gekomen. De 22% tegenstanders komen ongeveer overeen met de tegenstanders in de Tweede Kamer. Er zijn noch inhoudelijk noch getalsmatig nieuwe inzichten gekomen. Er is geen reden de betreffende wet te wijzigen. Openbaar Bestuur ga besturen!
6)    Alle lof voor de initiatiefnemers voor het referendum. Zij hebben alle zwakheden van het referendum blootgelegd. Alle lof voor het merendeel van de burgers dat geen behoefte heeft aan een referendum als een relikwie uit de strompeldemocratie.
maart 14, 2010 Off

Ziekenhuis Zeeland

By Redactie in Algemeen, Cultuur, Dagelijks leven, Maatschappelijke ontwikkeling, Politiek, Sport

Gaf het Ziekenhuis Zeeland met opzet het verkeerde jaar door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de ontslagpremie van 732.145 euro aan Rob Zomer ?
In de PZC van 26 januari 2010 wordt melding gemaakt van de ontslagpremie  aan Rob Zomer. Het Ziekenhuis heeft deze gegevens zelf beschikbaar gesteld voor een officieel en openbaar document [...]

Tags: